Úvodem

Sdružení SOHO PRAGUE je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem o sousedské soužití mezi občany Starého Města a provozovateli restaurací, galerií, barů, muzeí, divadel a dalších provozoven na Starém Městě, jakož i vyhledávání příležitostí ke zlepšení života v centru Prahy, podílení se na společném řešení problémů, které s sebou specifický život na Starém Městě v Praze 1 přináší.

Aktuality

Seznam nejaktuálnějších událostí

17.09.2019

Interpelace sdružení SOHO Prague pro zastupitelstvo a Radu městské části Praha 1 ze dne 17. září 2019

Dne 17. září 2019 podal spolek SOHO Prague prostřednictvím starosty Městské části Praha 1 Pavla Čižinského interpelaci pro Radu městské části Praha 1.
Celý text naleznete níže.

17.06.2019

Pozvánka na valnou hromadu spolku

Předseda spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadou Spolku, která se bude konat dne 26. 6. 2019 od 12:00 hod. na adrese V Kolkovně 922/1, Staré Město, 110 00 Praha. Na programu je mimo jiné volba orgánů valné hromady, odvolání Viktora Brůžka z funkce člena výkonné rady spolku a volba nového člena výkonné rady spolku.

24.05.2019

SOHO Prague - Noční hlídky

Spolek SOHO Prague spustil projekt nočních hlídek, které mají za úkol jediné - dohlížet na dodržování nočního klidu a zákazu pití alkoholu na veřejnosti, edukovat a upozorňovat návštěvníky (zejména cizince), že se nacházejí v rezidentské zóně, kde lidé potřebují spát. Pevně doufáme, že se k těmto aktivitám brzy připojí i Městská policie.

23.05.2019

HAPPENING ZA ŽIVÉ MĚSTO

Spolek SOHO Prague dne 23. 5. 2019 uspořádal happening za živé město. Prostor vyjádřit svůj názor dostali zástupci celého názorového spektra včetně rezidentů a zastupitelů. Z veřejných činitelů byli jmenovitě pozváni: Hřib, Třeštíková, J. Čižinský, Chabr, Štern, Dominik Feri, Nacher, Stuchlík, Pospíšil, Koubek, Portlík, Udženija, Oberfalzer, Bodeček, Nazarský, Hejma, P. Čižinský, Kotas, Skála, Votoček. Na akci, která odstartovala v 15:00 na Mariánském náměstí, vystoupili Atmo Music, Orion, Mike Trafik, Maniak a Ego.

19.05.2019

Pozvánka na Happening za živé město

Aby mohl zaznít hlas všech bez rozdílu názoru a stranické příslušnosti, pořádá spolek SOHO Prague dne 23. 5. 2019 happening za živé město. Aby dostali prostor vyjádřit svůj názor všichni zástupci celého názorového spektra, jmenovitě byli pozváni: Hřib, Třeštíková, J. Čižinský, Chabr, Štern, Dominik Feri, Nacher, Stuchlík, Pospíšil, Koubek, Portlík, Udženija, Oberfalzer, Bodeček, Nazarský, Hejma, P. Čižinský, Kotas, Skála, Votoček.

Na akci, která se koná od 15:00 na Mariánském náměstí, vystoupí Atmo Music, Orion, Mike Trafik, Maniak a Ego.

13.05.2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ZE DNE 13.5.2019

Zástupci spolku SOHO Prague přijali druhé pozvání předsedy Bezpečnostní komise městské části Praha 1 pana Beno Ge. Předmětem diskuze byla mimo jiné i unáhlená a doposud nahodilá opatření MHMP a MČ P1 s příkladem zkušebního uzavření Dlouhé, které nebylo v souladu se zákonem, fatální absence výkonu služby Městské policie a jejich úplná rezignace na vymáhání platných vyhlášek a zákonů.

06.05.2019

Spolupráce SOHO Prague a ČVUT - hi-tech analýza hluku

SOHO Prague přichází ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze s moderním řešením pro detailní analýzu hluku v Dlouhé ulici a okolí.

02.05.2019

Rozsudek jménem Republiky - o dopravním opatření v ulici Dlouhá a okolí

Vzhledem k tomu, že MČP 1 odmítá zveřejnit text rozsudku, spolku SOHO Prague se ho podařilo získat a v plné verzi ho zveřejňuje v anonymizované podobě.

30.04.2019

Vyjádření policie ČR k dopravnímu opatření v souvislosti se zabezpečováním přiměřeného nočního provozu v ulici Dlouhá a okolí

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie vyjadřuje nesouhlas s navrhovanou přechodnou úpravou provozu, umístění svislého dopravního značení, v ulicích Dlouhá a okolí.

16.04.2019

Svolání valné hromady

Předseda spolku SOHO Prague svolává valnou hromadu.

15.04.2019

Zápis z jednání Bezpečnostní komise městské části Praha 1 ze dne 15.4.2019

Členové spolku SOHO Prague přijali pozváni předsedy Bezpečnostní komise městské části Praha 1 pana Beno Ge. Na schůzi jsme se pokoušeli konstruktivně diskutovat, poukázat na problémy, které rezidenty nejvíce trápí a spolu s tím ukázat věcná řešení, která mohou rezidentům skutečně pomoci.

09.04.2019

Dopis primátorovi MUDr. Hřibovi a náměstkovi primátora Ing. Hlubučekovi

Členové spolku SOHO Prague vyjádřili své obavy z unáhleného a nepromyšleného opatření, kterým vedení Prahy 1 uzavírá vjezd do Dlouhé a okolních ulic pro nerezidenty a taxi v pátky a soboty od 22:00 do 3:00.

Písemně jsme vyjádřili své obavy dvěma dopisy adresovanými primátorovi hlavního města Prahy MUDr. Zdeňkovi Hřibovi a náměstkovi primátora hlavního města Prahy Ing. Petrovi Hlubučekovi.

21.03.2019

Oslovení členů Zastupitelstva hl. m. Prahy

Spolek SOHO Prague dopisem oslovil jmenovitě všechny členy Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby je informoval o současné situaci. Zároveň jsme zastupitele ve stručnosti poprosili o jejich názor a náhled na danou problematiku.

06.03.2019

4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1

06.03.2019 v 16:00 proběhne 4. zasední Zastupitelstva městské části Praha 1 v reprezentační budově Žofín, Slovanský ostrov č.p. 226/2, Malý sál. Kromě jiného je na programu i Stanovisko MČ Praha 1 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení ...

01.03.2019

Memorandum 2019

Již několik let obyvatelé Prahy 1, zejména Starého Města, vyjadřují své znepokojení a opakovaně upozorňují na hluk v ulicích. Sdružení pro kulturní a občanské soužití na Starém městě nyní předkládá další návrh řešení současné situace. Nově vzniklý návrh se věnuje problémům, na které ...

28.02.2019

Výzva k jednání zaslána nočnímu starostovi Janu Šternovi

SOHO Prague v zastoupení JUDr. Jiřím Matznerem, Ph.D. vyzývá nočního starostu Mgr. Jana Šterna k jednání.

25.02.2019

Setkání se zástupci radnice a magistrátu

Dne 25.02.2019 proběhlo setkání sousedů, kteří obývají byty v kritických oblastech Prahy 1, které sužuje nekontrolovaný hluk a noční život. Pozvání přijali zastupitelé za koalici vedení starostou Prahy 1, přišli i zastupitelé z opozice, přišel noční starosta a lidé z jeho týmu. Zástupce ze sdružení SOHO Prague byl také přítomen.

07.02.2019

Stížnosti na rušení nočního klidu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

04.02.2014

Memorandum

Občané pod peticí proti hluku společně se sdružením SOHO Prague navrhli příslušným orgánům a Městské části Prahy 1 následující kroky:Členové

  • Podnikatel 112

    místních podnikatelů

  • Majitel nemovitosti 73

    majitelů nemovitostí

  • Rezident 191

    rezidentů
PDF

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení vzniklým podle zákon č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění

PDF

Valná hromada

Ustavující valná hromada ze dne 03.04.2013

PDF

Ochranná známka

Ochranná známka SOHO Prague č.sp. 507242

PDF

Memorandum 2019

Memorandum ze dne 1. března 2019 o společném postupu Městské části Praha 1 a provozovateli hostinských zařízení

PDF

Samolepka No Pub Crawl

Samolepka, kterou členové sdružení dávají jasně najevo nevpouštění alkoholových průvodů Pub Crawl.

PDF

Samolepka Noční klid

Samolepka, kterou členové sdružení vyzývají návštěvníky k dodržování nočního klidu.

PDF

Dopis členům Zastupitelstva hl. m. Prahy

Spolek SOHO Prague dopisem oslovil jmenovitě všechny členy Zastupitelstva hl. m. Prahy.

PDF

Dopis primátorovi MUDr. Hřibovi a náměstkovi primátora Ing. Hlubučekovi

Členové spolku SOHO Prague vyjádřili své obavy z unáhleného a nepromyšleného opatření, kterým vedení Prahy 1 uzavírá vjezd do Dlouhé a okolních ulic pro nerezidenty a taxi v pátky a soboty od 22:00 do 3:00.

PDF

Zápis z jednání Bezpečnostní komise městské části Praha 1 ze dne 15.4.2019

Členové spolku SOHO Prague přijali pozváni předsedy Bezpečnostní komise městské části Praha 1 pana Beno Ge. Na schůzi jsme se pokoušeli konstruktivně diskutovat, poukázat na problémy, které rezidenty nejvíce trápí a spolu s tím ukázat věcná řešení, která mohou rezidentům skutečně pomoci.

PDF

Spolupráce SOHO Prague a ČVUT - hi-tech analýza hluku

SOHO Prague přichází ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze s moderním řešením pro detailní analýzu hluku v Dlouhé ulici a okolí.