Členství

Členství ve Sdružení pro kulturní a občanské soužití na Starém Městě je dobrovolné. Členem se může stát každý, komu není lhostejná kvalita života v centru hlavního města Prahy a komu záleží na základních principech liberální demokracie, právu na soukromé vlastnictví a svobodě podnikání.

 • členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti
 • členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení, o přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů
 • vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení
 • čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami

Máte-li o členství zájem, kontaktujte nás pomocí našeho formuláře.

Členové

 • Podnikatel 112

  místních podnikatelů

 • Majitel nemovitosti 73

  majitelů nemovitostí

 • Rezident 191

  rezidentů