01.03.2019

Memorandum 2019

Již několik let obyvatelé Prahy 1, zejména Starého Města, vyjadřují své znepokojení a opakovaně upozorňují na hluk v ulicích. Sdružení pro kulturní a občanské soužití na Starém městě nyní předkládá další návrh řešení současné situace. Nově vzniklý návrh se věnuje problémům, na které rezidenti Starého Města a okolí upozorňují již dlouhá léta. Zároveň reaguje na nově vzniklá témata, která v současnosti rezidenty nejvíce trápí a především přináší jejich konkrétní řešení.

Dopis nočnímu starostovi Mgr. Janu Šternovi

Vážený pane magistře,

po schůzi a následných jednáních se členy Sdružení pro kulturní a občanské soužití na Starém městě a s místními rezidenty, posílám výsledek společné diskuze, který naleznete v příloze jako memorandum, ve kterém přinášíme konkretní a věcná řešení, která mohou velmi rychle zlepšit současnou neuspokojivou situaci v Dlouhé ulici a okolí. Nadále jsme ochotni a připraveni vyvinout maximální ochotu a součinnost k hledání dalších možností a způsobů, které povedou k zásadnímu zlepšení života rezidentů na Starém městě, Městské části Prahy 1. Současně jsme přesvědčeni, že jakékoliv omezování provozní doby je v tuto chvíli předčasný krok, který by nenapravitelně poškodil nejen celý podnikatelský sektor, a proto jsme v tuto chvíli jednohlasně proti. Těším se na případné setkání, dotazy, doplňující návrhy a věcnou diskuzi.

Za SOHO Prague
Ondřej Plšek
předseda sdružení

Plný text memoranda naleznete níže.