Vize a cíle

  • účastnit se řízení, v nichž se bude rozhodovat o změnách na Praze 1
  • aktivně vyhledávat možnosti zlepšení situace na Praze 1 ve všech ohledech
  • účastnit se řešení problémů, které se týkají Prahy 1 a hledání společných východisek optimálních pro všechny zúčastněné aktéry
  • efektivně reagovat na výskyt nepovolených zařízení v ulicích a dalších jevů, které jsou v rozporu s příslušnými vyhláškami a zákony
  • v součinnosti s Městskou policií a Policí ČR dbát o bezpečnost a kultivovanost ulic v nočních hodinách
  • zatraktivnění lokace Prahy 1 pro nové obyvatele a tím přispívat k zastavení vylidňování Prahy 1
  • pořádání akcí, výstav, expozic, festivalů v ulicích vybrané lokace, vše ku zveřejnění, podněcování a zvýraznění cestovního ruchu a zájmu turistů o danou lokaci
  • starat se o zvelebení lokace Starého Města a to především ulic V kolkovně, Dušní, Vězeňská, Kostečná, Kozí, náměstí sousedící s ulicemi Kozí, U Obecního dvora, Haštalská, Dlouhá, Dušní, ale i dalších lokací na celém území Prahy 1

Staré město je překrásné a rozmanité historické město na pravém břehu Vltavy, o rozloze 129,03 ha, náležející k městské části Praha 1.

Díky této atraktivitě a zvýšené navštěvnosti zahraničních turistů, však často trpí místní rezidenti a je tím snižována kvalita jejich odpočinku a bydlení... My ve sdružení SOHO Prague však pevně věříme, že pokud každý článek tohoto řetězce a živého organismu bude plnit ohleduplně a zodpovědně svou funkci, bude naslouchat názorům ostatních a bude ochoten vést dialog napříč celým společenským spektrem a neustále se snažit kultivovat společný prostor, lze v bydlení, podnikání i v oblastech společenského vyžití dosáhnout takové shody a výsledku, se kterými budou všichni zúčastnění spokojeni a Staré město i nadále zůstane centrem kulturního dění i nočního života v kultivované a moderní podobě.